Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lubricant / สารหล่อลื่น

สารหล่อลื่น (lubricant) คือ สารที่ลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ ช่วยหล่อลื่น ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักร เช่น เพลา แบริ่ง (bearing)
เคลื่อนที่ได้สะดวก ตัวอย่างของสารหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเครื่อง จาระบี

สารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร โดยเฉพาะส่วนที่พื้นผิวสัมผัสกับอาหารโดยตรง (food contact surface) เช่น
อุปกรณ์ลำเลียง (
conveyor) เครื่องลดขนาดวัตถุดิบ (size reduction) ต้องเป็น food grade lubricant ที่อนุญาติให้ใช้ได้ในโรงงานอาหาร

 (เข้าชม 659 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก