Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Materials handling / การขนถ่ายวัสดุ

การลำเลียงวัสดุในทุกขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ จนกระทั่งเป็นสินค้าถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสามารถใช้แรงงานคน สัตว์
หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ทุ่นแรง เช่น อุปกรณ์ลำเลียง (conveyor) รถปากส้อม (fork lift) รถบรรทุก (truck)

 (เข้าชม 595 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก