Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Membrane / เนื้อเยื่อ หรือเมมเบรน

 

1. เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต เช่น เยื่อบุผิว เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane)

2. เยื่อที่สังเคราะห์ขึ้น หรือเรียกว่า synthetic membrane เพื่อใช้ในการกรองด้วยเยื่อ (membrane filtration) มีหลายรูปแบบ เช่น ชนิดแผ่นเรียบ (flat sheet )
ชนิดเกลียวม้วน ( spiral wounded) ซึ่งเป็นการนำเยื่อแบบแผ่นเรียบมาม้วนรอบแกน

ชนิดเส้นใยกลวง (hollow fiber) เป็นท่อกลวงขนาดเล็กมารวบเป็นมัดแล้วใส่ไว้ในท่อรวม หรือแบบท่อ (tubular) วัสดุที่ใช้ทำเยื่อ ได้แก่ พอลิเมอร์ เซรามิก ไฟเบอร์(เข้าชม 1,172 ครั้ง)

สมัครสมาชิก