Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mixer / เครื่องผสม

เครื่องผสม (mixer) อาจเรียกว่า blender หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ผสมของตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปให้ผสมเข้าด้วยกัน เช่น ของแข็งกับของแข็ง ของแข็งกับของเหลว หรือของเหลวกับของเหลว ทำให้ของที่ผสมกันสามารถกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการ มีทั้งชนิดทำงานเป็นแบบชุด (batch) และแบบต่อเนื่อง

VDO แสดงส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่งอผสมอาหารแห้งแบบต่อเนื่อง

 

 (เข้าชม 2,455 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก