Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Moulding / การขึ้นรูปตามพิมพ์

การขึ้นรูปตามพิมพ์ (moulding) หมายถึง การทำให้อาหารเป็นรูปร่าง ตามแบบพิมพ์ (mould) ที่ต้องการ อาจทำได้โดยการบรรจุในพิมพ์ การกด การฉีด การอัดในแบบพิมพ์ การอัดฉีด ด้วยเครื่อง extruder เป็นขั้นตอนในการผลิต ขนมปัง คุ๊กกี้ พาสต้า ลูกกวาด เยลลี่ เป็นต้น(เข้าชม 304 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก