Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nucleation / การเกิดนิวเคลียสผลึก

Nulcleation หมายถึงการเกิดนิวเคลียสผลึก การเริ่มเกิดนิวเคลียส (nucleus) ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นแกน หรือส่วนที่เล็กที่สุดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของผลึก เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการตกผลึก (crystallization)(เข้าชม 943 ครั้ง)

สมัครสมาชิก