Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Osmosis, reverse / ออสโมซิสย้อนกลับ

ออสโมซิสแบบผันกลับ หรือ ออสโมซิสย้อนกลับ

กระบวนการแยกตัวทำละลายออกจากตัวถูกละลาย โดยการใช้ความดันที่สูงกว่าความดันออสโมติกของสารละลายนั้น ดันให้ตัวทำละลายไหลออกจากสารละลายผ่านเยื่อกึ่งซึมผ่านได้ (semi permeable membrane) ที่ไม่ยอมให้ตัวถูกละลายซึมผ่าน(เข้าชม 582 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก