Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Permeability / สภาพให้ซึมผ่านได้

1. สมบัติของวัสดุ หรือบรรจุภัณฑ์ ในการยอมให้แก๊สหรือของเหลวซึมผ่านได้ เช่น water permeability หมายถึง น้ำซึมผ่านได้ gas permeability หมายถึงแก๊สซึมผ่านได้

2. อัตราเร็วที่สาร เช่น ของเหลว หรือแก๊ส ผ่านวัสดุเป็นรูพรุน เช่น เยื่อ หรือตัวกลางใดๆ

 (เข้าชม 659 ครั้ง)

สมัครสมาชิก