Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Propeller / ใบพัด

ใบพัด (propeller) หมายถึง ใบพัด ตั้งแต่ 2 ใบขึ้นไป ที่ติดอยู่บนเพลาหมุน (shaft) สำหรับขับเคลื่อนของไหล เช่น ใบพัด
ที่ติดตั้งภายในถังผสม
ของเหลว (mixer) พัดลม (fan) ปั๊ม (pump) เพื่อทำให้
ของเหลว หรืออากาศ เกิดการเคลื่อนที่
ในแนวแกน (axial flow)

 (เข้าชม 1,099 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก