Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Quality control / การควบคุมคุณภาพ

การปฏิบัติใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายไม่ให้เปลี่ยนไปจากมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้(เข้าชม 1,158 ครั้ง)

สมัครสมาชิก