Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Recrystallization / การเกิดผลึกใหม่

Recrystallization การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับจำนวน ขนาด รูปร่าง การเรียงตัวของผลึกที่เกิดขึ้นในช่วงต่อจากที่ผลึกได้แข็งตัวสมบูรณ์แล้ว

Recrystallization ในอาหารแช่เยือกแข็ง เกิดจากผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นในกระบวนการแช่เยือกแข็ง (freezing) ซึ่งไม่คงตัว ระหว่างการเก็บรักษา สามารถขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่างได้ ส่วนมากมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษา ทำให้ผลึกน้ำแข็งบางส่วนละลายไป เกิดผลึกใหม่อย่างช้าๆ ทำให้ผลึกมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้อาหารสูญเสียคุณภาพ

การป้องกันการเกิด recrystallization ในอาหารแช่เยือกแข็ง

ป้องกันได้โดยการควบคุมอุณหภูมิอาหารแช่เยือกแข็งให้ต่ำและคงที่ตลอดระยะการเก็บรักษา(เข้าชม 1,482 ครั้ง)

สมัครสมาชิก