Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Still retort / รีทอร์ทแบบนิ่ง

Still retort อาจเรียกว่า static retort เป็น รีทอร์ท (retort) หรือหม้อฆ่าเชื้อ แบบทำงานเป็นกะ (batch retort) ใช้เพื่อฆ่าเชื้อใน
การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน (thermal processing) โดยใช้กับอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท (
hermectically sealed
container
) ซึ่งอยู่นิ่ง (still) ไม่มีการเคลื่อนที่โดยวางอาหารในตระกร้าขนาดใหญ่ หรือวางเรียงบนชั้น แล้วจึงเข้าฆ่าเชื้อ(เข้าชม 911 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก