Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sensor / ตัวรับรู้, เซ็นเซอร์

Sensor หมายถึง อุปกรณ์ที่รับรู้ค่าของตัวแปรโปรเซส หรือเงื่อนไขและเปลี่ยนค่าที่รับรู้เป็นสัญญาณเครื่องวัดที่ต้องการ(เข้าชม 514 ครั้ง)

สมัครสมาชิก