Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Shaft / เพลา

เพลา (shaft) หมายถึง แกนหมุนที่ใช้ส่งถ่ายกำลัง ส่วนมากนิยมใช้เป็นทรงกระบอกตัน เป็นส่วนประกอบของใบพัด (propeller) หรืออุปกรณ์ที่ต้องการการหมุน ปลายเพลาติดแบริ่ง (bearing) เพื่อช่วยลดความฝืด

เพลา ที่ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ในส่วนที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง (food contact surface) ต้องถูกออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ และใช้สารหล่อลื่น (lubricant) ที่เป็น food grade lubricant(เข้าชม 934 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก