Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Storage, cold / การเก็บรักษาในสภาพแช่เย็น

การเก็บในสภาพแช่เย็น, การเก็บรักษาในห้องเย็น (ราชบัณฑิต-ปรับอากาศ)

การเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งสูงกว่าจุดเยือกแข็งของอาหาร เพื่อชะลอการเสื่อมเสีย เนื่องจากจุลินทรีย์และปฏิกิริยาทางชีวเคมี ทำให้อาหารมีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมจะแตกต่างกันตามชนิดของอาหาร หรือชนิดของผักและผลไม้(เข้าชม 315 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก