Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Surfactant / สารลดแรงตึงผิว

สารลดแรงตึงผิว (surfactant) หรือ surface active agent หรือ amphiphile คือ สารที่มีโมเลกุลหรือไอออนซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีขั้วหรือส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic) และส่วนที่ไม่มีขั้ว หรือส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องสมดุลกันทำให้ถูกดูดซับที่พื้นผิวหรือระหว่างพื้นผิวของของเหลว ทำให้ความเข้มข้นที่พื้นผิวสูงกว่าความเข้มข้นภายในเนื้อของของเหลวและแรงตึงผิวลดลง

สารที่เป็น surfactant ได้แก่

  • สารซักฟอก (detergent)
  • สารช่วยเคลือบผิว (wetting agent)
  • อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier)
  • สารช่วยกระจายตัว (dispenrant)

 

surfactants

   


(เข้าชม 1,951 ครั้ง)

สมัครสมาชิก