Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Whey / เวย์

เวย์ (whey) เป็นโปรตีนในน้ำนม (milk) เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว
มีกรดแอมิโนที่จำเป็น (
essential amino acid) อยู่ครบ และมีกรดแอมิโนชนิด branched-chain amino acid (BCAA) (ได้แก่
leucine, isoleucine และ valine) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หรือสร้าง
เนื้อเยื่อเพิ่มเติม

มีส่วนประกอบหลักคือโปรตีน (protein) ชนิดต่างๆ เช่น beta-lactoglobulin (ประมาณ 65%), alpha-lactoalbumin (ประมาณ 25%) 
และ serum
albumin (ประมาณ 8%) น้ำตาลแล็กโทส (lactose) และแร่ธาตุ เป็นโปรตีนที่สูญเสียสภาพธรรมชาติ (protein
denaturation
) และตกตะกอนง่ายด้วยความร้อน

 

ส่วนประกอบของเวย์โปรตีน เวย์โปรตีนคือโปรตีนที่มีอยู่ในเวย์ เป็นโปรตีนที่แม่วัวสังเคราะห์ขึ้นมา เพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโต
ป้องกันการติดเชื้อ เพิ่มภูมิค้มกัน และเพื่อประโยชน์อื่นๆ สำหรับลูกวัวโดยธรรมชาติ

1. Beta-lactoglobulin มีอยู่ในเวย์โปรตีนประมาณ 45-65% โดยน้ำหนัก

2. Alpha-lactalbumin มีอยู่ในเวย์โปรตีนประมาณ 15-25% โดยน้ำหนัก

3. Immunoglobulins มีอยู่ในเวย์โปรตีนประมาณ 10% โดยน้ำหนัก

4. Bovine serum albumin มีอยู่ในเวย์โปรตีนประมาณ 8-10% โดยน้ำหนัก

นอกจาก 4 กลุ่มนี้ยังพบโปรตีนกลุ่มย่อยอีก ได้แก่

  • Glycomacropeptide
  • Lactoferrin
  • Lactoperoxidase
  • Lysozyme
  • Relaxin

Gamma-globulins และ Beta-microglobulin

กรรมวิธีการผลิต

เวย์เป็นผลพลอยได้จากการทำเนยแข็ง (cheese) หลังจากแยกโปรตีนเคซีน (casein) และไขมัน (fat) มีลักษณะเป็นของเหลวใส
สีเหลืองอ่อน (ในภาพ)

 

whey

ที่มา http://oldreceiptbox.blogspot.com/2008/08/ricotta-my-whey.html

 

นำมาแปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1. โปรตีนเวย์เข้มข้น (Whey protein concentrate, WPC) ใช้วัตถุดิบคือเวย์ ที่เป็นของเหลว นำมาผ่าน ขั้นตอน การทำให้เข้มข้น
ด้วยการกรองด้วยเยื่อ (
membrane filtration) เช่น ultra filtration เพื่อแยกน้ำตาลแล็กโทส (lactose) และไขมันนม (milk fat)
ออกไป แล้วทำแห้ง (
dehydration) ด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier) ผงเวย์โปรตีนเข้มข้น มีเวย์โปรตีนความเข้มข้น
ต่ำกว่าร้อยละ 90 โดยน้ำหนัก มีลักษณะเป็นผงสีครีมอ่อนและมีกลิ่นรสตามธรรมชาติแบบนม มีราคาถูกกว่าเวย์โปรตีนอีก 2 ชนิด
คือ WPI และ HWP รวมทั้งถูกกว่า
casein และโปรตีนไข่ผง

2. Whey protein isolate (WPI) คือเวย์บริสุทธิ์ ใช้วัตถุดิบคือโปรตีนเวย์เข้มข้น (WPC) มาทำให้ความเข้มข้นของเวย์โปรตีน
สูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 90 โดยแยก
น้ำตาลแล็กโทส และไขมันที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่ออกไป กระบวนการ Ion-exchange (IE)
แยกโมเลกุลของสารต่างๆ ออกจากกันโดยอาศัยประจุไฟฟ้าบนโมเลกุลที่ต่างกัน หรือการกรองด้วยเยื่อ กระบวนการ IE ใช้วิธี
สามารถทำให้เวย์โปรตีนบริสุทธิ์ได้มากที่สุดโดยอาจทำให้มีความเข้มข้นของเวย์โปรตีนได้ถึง 97-98% โดยน้ำหนักแห้ง WPI
มีลักษณะเป็นผงสีครีมอ่อนและมีกลิ่นรสธรรมชาติเช่นเดียวกับน้ำนม ราคาแพงกว่า WPC แต่ถูกกว่า HWP

3. HWP (Hydrolyzed whey protein) คือ WPC หรือ WPI ที่ถูกผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ (hydrolysis) เพื่อย่อยโมเลกุล
ของเวย์โปรตีนที่มีขนาดใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็กลง เป็นเพปไทด์ (peptide) และกรดแอมิโน (
amino acid) อิสระ มีข้อดีคือ
เป็นรูปแบบของโปรตีนที่ ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่า และ
มีทำให้เกิดการแพ้โปรตีนน้อยลงกว่าเวย์โปรตีนชนิดอื่นๆ
จึงมักใช้ในสูตรนมสำหรับทารกหรือในทางการแพทย์เพื่อจุดประสงค์พิเศษต่างๆ ข้อเสียของ HWP คือมี
รสขม

4. Bioactive whey fraction protein (BAWF) คือเวย์ที่ใช้วัตถุดิบในการผลิตคือ whey protein isolate มาแยกโปรตีนชนิดย่อย เช่น
Lactoferrin, Glycomacropeptide ออกเป็นส่วน แล้วผสมโปรตีนชนิดย่อยเหล่านี้กลับเข้าไปในเวย์ที่ผลิต เพื่อให้เวย์นั้นมีสารเหล่านี้
อยู่ในปริมาณที่สูงกว่าเวย์ธรรมดา ช่วยเพิ่มสมบัติพิเศษให้กับเวย์ที่ผลิต(เข้าชม 3,823 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก