Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Starch granule / เม็ดสตาร์ช

เม็ดสตาร์ช (starch granule) เป็นแหล่งสะสมอาหาร ประเภทสตาร์ซ (starch) ซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตของพืช
ไว้ในส่วนต่างๆ ของเนื้อเยื่อสะสมอาหารของพืช พบมากในพืชหัว เมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง

เม็ดสตาร์ชจากพืชชนิดต่างๆ จะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นโครงสร้างมีลักษณะเป็นวงแหวน
เรียกว่า growth ring(เข้าชม 2,596 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก