Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Dry bulb temperature / อุณหภูมิกะเปาะแห้ง

อุณหภูมิอากาศที่อ่านได้โดยเทอร์โมเตอร์ทั่วไป(เข้าชม 1,084 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก