Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

absorbance / ความดูดกลืน

ความดูดกลืน (absorbance) หมายถึง ปริมาณของแสง หรือ รังสี ที่ความยาวคลื่นต่างๆ ที่ถูกดูดกลืน (absorb) โดยวัตถุ(เข้าชม 640 ครั้ง)

สมัครสมาชิก