Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Pressure gauge / เกจวัดความดัน

อุปกรณ์ที่ใช้วัด ความดันซึ่งเกิดจากแรงกระทำของของเหลว หรือก๊าซต่อพื้นที่รับแรง

 

ค่าความดัน

  • หน่วยวัด ใน ระบบ SI เป็น N/m2 หรือ Pascal (Pa) : 1 Pa = 1 N/m2 ,
  • 1 bar = 105 Pa ความดัน 1 bar มีค่าใกล้เคียงกับความดัน 1 บรรยากาศ และ 1 kg/cm2
  • ในระบบ English เป็น PSI (lbf/in2)

 

ไอน้ำเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร รีทอร์ท (retort) เครื่องระเหย (evaporator)

 

 

References

http://app.eng.ubu.ac.th/~edocs/f20090630Thanarat20.pdf

 (เข้าชม 772 ครั้ง)

สมัครสมาชิก