Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Carbonated beverage / เครื่องดื่มอัดแก๊ส

Carbonated beverage หมายถึง เครื่องดื่ม (beverage) ที่อัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น โซดา น้ำอัดลม

  • เป็นอาหารที่เป็นกรด (acid food) มีค่าพีเอชต่ำเพราะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อละลายในน้ำจะได้เป็นกรดคาร์บอนิก (carbonic acid)
  • มีความซ่า(เข้าชม 1,719 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก