Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Cavitation / การเกิดโพรง

การเกิดฟอง และแตกตัวอย่างรวดเร็วในของเหลว ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดจากแรงกล เช่น การหมุนอย่างรวดเร็วของใบพัด (propeller) ของเครื่องผสม ใบพัดของปั๊ม (pump) เครื่องฮอโมจิไนเซอร์ (homogenizer) การสั่นสะเทือนจากคลื่นอัลตร้าโซนิค มีผลให้เกิดบริเวณที่มีความดันต่ำมาก จนทำให้ของเหลวระเหยกลายเป็นไอได้ และจะทำให้เกิดโพรง (cavity) ที่เป็นสุญญากาศกักอยู่ภายในของเหลวนั้น ซึ่งจะแตกตัวอย่างรวดเร็ว    ในการปั๊มจะเกิด cavitation มีเสียงดัง เกิดแรงสั่นสะเทือน อาจทำให้ใบพัดปั๊มเสียหายได้(เข้าชม 1,506 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก