Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Centrifugal force / แรงเหวี่ยงหนีศูนย์

คือแรงที่เหวี่ยงวัตถุออกจากศูนย์กลางเมื่อเกิดการหมุนเหวี่ยงเป็นวงกลมอย่างรวดเร็ว(เข้าชม 966 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก