Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Chilling / การแช่เย็น

การแช่เย็น (chilling) เป็นการทำให้อาหารมีอุณหภูมิลดต่ำลงในตู้เย็น แต่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (freezing point) ของอาหาร(เข้าชม 1,447 ครั้ง)

สมัครสมาชิก