Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Deodorization / การกำจัดกลิ่น

เป็นการกำจัดกลิ่นที่ไม่ต้องการออกไป เช่น การกำจัดกลิ่นในน้ำมันพืช อาจทำได้โดยการกลั่นภายใต้สุญญากาศ หรือ การใช้ตัวดูดซับ (adsorbent)(เข้าชม 732 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก