Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

diameter / เส้นผ่านศูนย์กลาง

เส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter) หมายถึงเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือวงรี ใช้บอกขนาดของวัสดุรูปทรงกลมหรือมีหน้าตัดเป็นวงกลม หรือวงรี

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ ทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดขนาด เช่น ไม้บรรทัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์

 

เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุที่ไม่เป็นทรงกลม

  • เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (geometric mean diameter)

2 ความกว้างหรือความหนาของวัสดุ ที่เป็นทรงกลม(เข้าชม 1,025 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก