Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dicer / เครื่องหั่นลูกเต๋า

Dicer หมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่ใช้เพื่อลดขนาดอาหาร (size reduction) ด้วยการหั่นอาหารให้เป็นชิ้นลูกเต๋า

อาหารที่ใช้ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก แฮม เนยแข็ง เป็นต้น

   


(เข้าชม 2,293 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก