Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Dilatant fluid / ของไหลแบบไดเลแทนต์

Dilatant fluid อาจเรียกว่า shear thickening fluid หมายถึง ของไหลประเภทนอนนิวโตเนียน (non Newtonian fluid) ชนิดหนึ่ง เมื่อเพิ่มอัตราเฉือน (shear rate) จะทำให้ความหนืดปรากฏ (apparent viscosity) เพิ่มขึ้น ตัวอย่างของไหลประเภทนี้ เช่น น้ำแป้งข้น

 

กราฟเปรียบเทียบระหว่างของเหลว newtonian fluid กับ non newtonian fluid(เข้าชม 1,947 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก