Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Disinfectant / สารฆ่าเชื้อ

 

Disinfactant หมายถึง สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดเพื่อการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (disinfection) เหมือนกับ sanitizer ดูรายละเอียดที่ sanitizer(เข้าชม 1,287 ครั้ง)

สมัครสมาชิก