Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Drier / เครื่องทำแห้ง

เครื่องทำแห้ง (drier หรือ dryer) หมายถึง เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่ใช้เพื่อการทำแห้ง (dehydration) อาหาร มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในระหว่างการทำแห้ง เช่น ควบคุมอุณหภูมิ ความดัน เพื่อให้รักษาคุณภาพของอาหาร

ตัวอย่างของเครื่องทำแห้งที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

 • ตู้อบแห้ง (cabinet drier)
 • เครื่องอบแห้งแบบถัง (bin drier)
 • เครื่องอบแห้งแบบสายพาน (belt drier)
 • เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier)
 • เครื่องทำแห้งแบบฟลูอิดไดซ์ เบด (fluidized bed drier)
 • เครื่องอบแห้งแบบแฟลช (flash drier)
 • เครืองอบแห้งแบบลม (pneumatic drier)
 • เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน (rotary drier)
 • เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (drum drier)
 • การทำแห้งด้วยแสงอาทิตย์ (sun drying)
 • เครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ (solar drier)
 • เครื่องอบแห้งด้วยอินฟราเรด (infrared drier)
 • การทำแห้งด้วยไมโครเวฟ (microwave drier)
 • เครื่องอบแห้งแบบระเหิด (freeze drier)

การแบ่งประเภทเครื่องทำแห้ง

เกณฑ์การแบ่ง

ประเภท

อุณหภูมิอาหารระหว่างการทำแห้ง

 • ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำ เช่น การทำแห้งแบบระเหิด (freeze drier)
 • ต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำ เช่น การทำแห้งแบบสุญญากาศ (vacuum drier)
 • สูงกว่าจุดเดือด เช่น เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier)

รูปแบบการถ่ายเทความร้อน

การพาความร้อน

 • ตู้อบแห้ง (cabinet drier)
 • เครื่องอบแห้งแบบสายพาน (belt drier)
 • เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier)
 • เครื่องทำแห้งแบบฟลูอิดไดซ์ เบด (fluidized bed drier)
 • เครื่องอบแห้งแบบแฟลช (flash drier)
 • เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน (rotary drier)
 • เครื่องอบแห้งแบบใช้ลม (pneumatic drier)

การนำความร้อน

 • เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (drum drier)

การแผ่รังสีความร้อน

 • การทำแห้งด้วยแสงอาทิตย์ (sun drying)
 • เครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ (solar drier)
 • เครื่องอบแห้งด้วยอินฟราเรด (infrared drier)

การเกิดความร้อนภายใน

 • การทำแห้งด้วยไมโครเวฟ (microwave drier)

การถ่ายเทความร้อนแบบผสม

ตัวกลางความร้อน

 • อากาศร้อน
 • ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
 • ก๊าซร้อน

การเคลื่อนที่ของอาหารและตัวกลางความร้อน

 • การเคลื่อนที่ตามกัน (co-current flow)
 • การเคลื่อนที่สวนทางกัน (couter current flow)
 • แบบผสม (mixed flow)

รูปแบบการทำงาน

 • เครื่องทำแห้งแบบกะ (batch)
 • เครื่องทำแห้งแบบต่อเนื่อง (continuous)

ความดันของสภาวะการอบแห้ง

 • สุญญากาศ
 • ความดันบรรยากาศ


(เข้าชม 5,241 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก