Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Drum drier / เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง

เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (drum drier) คือ เครื่องทำแห้ง (drier) ที่ใช้เพื่อการทำแห้ง (dehydration) อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด เช่น น้ำแป้งสุก ผลไม้บด เช่น กล้วย ทุเรียน

ส่วนประกอบของเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง

เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ประกอบด้วยลูกกลิ้งทรงกระบอกหนึ่งลูก (single drum dryer) หรือสองลูก (double drum dryer) ลูกกลิ้งมักทำด้วยเหล็กปลอดสนิม (stainless steel)
ผิวเรียบภายในกลวงได้รับความร้อนจากด้านใน ด้วยไอน้ำ หรือไฟฟ้า มีระบบป้อนอาหาร ทำให้อาหารเหลว ข้น เคลือบผิวลูกกลิ้งเป็นฟิล์มบาง เกิดการถ่ายเทความร้อนจากผิวของ
ลูกกลิ้งไปยังฟิล์มอาหารด้วยการนำความร้อน เมื่อลูกกลิ้งหมุนเคลื่อนที่ไปครบรอบ อาหารจะแห้งพอดี แล้วถูกขูดออกด้วยใบมีด อาหารแห้งมีลักษณะเป็นแผ่นบาง (flake) อาจนำมาผ่านการบดให้เป็นผงละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการทำแห้ง

ปัจจัยที่กำหนดอัตราการทำแห้งของเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ได้แก่

  • ความหนาของฟิล์มอาหารที่เคลือบบนผิวของลูกกลิ้ง ซึ่งควรควบคุมให้บาง และสม่ำเสมอ อาหารที่มีแรงตึงผิวสูงทำให้การเกาะติดผิวลูกกลิ้งยาก หรือเป็นฟิล์มหนา ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยการเติมสารลดแรงตึงผิว
  • ระยะเวลาการทำแห้งถูกกำหนดโดยความเร็วรอบของลูกกลิ้งที่สามารถปรับค่าได้


(เข้าชม 5,819 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก