connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Dynamic / พลวัต หรือ ไดนามิก

ที่ไม่หยุดนิ่ง เช่น dynamic equilibrium ในทางเคมี หมายถึง ภาวะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงผันกลับ



(เข้าชม 471 ครั้ง)

สมัครสมาชิก