Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Elasticity / ความยืดหยุ่น

สมบัติของวัสดุในการกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อนำแรงกระทำออกหลังจากที่มีการเสียรูป (deformation) เช่น สปริงเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง(เข้าชม 599 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก