Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Essence recovery

การเติมกลิ่นหอม (essence) กลับ จะใช้กับกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ โดยการกลั่นแยกสารที่ให้กลิ่นหอมของน้ำผลไม้ ที่ระเหยรวมไปกับไอน้ำ ระหว่างกระบวนการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น เพื่อนำมาผสมกลับเข้าไปในน้ำผลไม้ ภายหลังผ่านกระบวนการแล้ว(เข้าชม 348 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก