Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Clarification / การทำให้ใส

การทำให้ของเหลวใสขึ้น เป็นขั้นตอนในการผลิต เบียร์ (beer) ไวน์ (wine) น้ำมัน (fatand oil) น้ำผลไม้ (fruit juice) น้ำตาลทราย (sucrose)

สามารถทำได้ด้วยการแยก (separation) ด้วยวิธีต่างๆ เช่น

ในน้ำผลไม้ชนิดใส เช่น น้ำแอปเปิ้ล น้ำองุ่น น้ำลิ้นจี่ ทำให้ใสโดยใช้เอนไซม์เพกทิเนส (pectinase) เพื่อย่อยเพกทิน (pectin)(เข้าชม 1,798 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก