Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Coalescence

เป็นการรวมกันเป็นหน่วยใหญ่ เช่น ไขมันในน้ำนมเมื่อตั้งทิ้งไว้จะเคลื่อนที่มารวมกันเป็นชั้นครีมลอยขึ้นมาด้านบน(เข้าชม 292 ครั้ง)

สมัครสมาชิก