Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Coating / การห่อหุ้ม หรือการเคลือบผิว

Coating หมายถึ่งการห่อหุ้ม การเคลือบผิว ฉาบ หรือทาผิววัสดุด้วยสาร หรือส่วนผสมอื่น เช่น การเคลือบผิวของขนมอบกรอบด้วยน้ำตาล การเคลือบผิวของกระป๋อง เป็นต้น(เข้าชม 654 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก