Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Aeration / แอเรชัน

แอเรชัน (aeration) เป็นการเติมอากาศลงในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อทำให้มีลักษณะเนื้อสัมผัส ความรู้สึกเมื่ออาหารอยู่ในปาก และลักษณะปรากฏเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การทำวิพพ์ครีม

1. การเติมอากาศเข้าไปในของเหลว ของแข็ง หรือของกึ่งแข็ง โดยการตี กวน หรือการเป่าพ่นอากาศ เช่น ถังเติมอากาศ (aeration tank) ใช้เพื่อการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย (waste water treatment) เพื่อทำให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำเพิ่มขึ้น

aeration

หรือการเติมอากาศในการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาด เพื่อให้มีเนื้อสัมผัสนุ่มขึ้น

2. การระบายอากาศด้วยการเป่าหรือดูดอากาศผ่านชั้นวัสดุ เพื่อระบายความร้อน หรือระบายความชื้น เช่น ในไซโล (silo)(เข้าชม 873 ครั้ง)

สมัครสมาชิก