Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aeration tank / ถังเติมอากาศ

ถังเติมอากาศ หรือบ่อเติมอากาศ (aeration tank) หมายถึงบ่อหรือถังที่ใช้เติมอากาศ (aeration) เข้าไปในของเหลว โดยการตี กวน หรือการเป่าพ่นอากาศ เช่น ถังเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการแอกทิเวเตดสลัดจ์ ( activated sludge process) เพื่อเพิ่มผิวสัมผัส ทำให้อัตราการละลายน้ำของออกซิเจนที่ความดันบรรยากาศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แบคทีเรีย (bacteria) ที่ต้องการอากาศเจริญและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสีย

 

 

 

ที่มา

ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่ชนิดติดตั้งใต้น้ำ(เข้าชม 1,255 ครั้ง)

สมัครสมาชิก