Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Agitating retort / หม้อฆ่าเชื้อแบบสั่น

หม้อฆ่าเชื้อ (retort) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง (canning) ที่มีกลไกทำให้อาหารที่บรรจุในกระป๋องหรือภาชนะที่ปิดสนิท เกิดการหมุนสั่น หรือเขย่า เพื่อช่วยให้อาหารโดยเฉพาะอาหารเหลว หรืออาหารที่ข้นหนืดมีการเคลื่อนที่ระหว่างการฆ่าเชื้อ ซึ่งทำให้เวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อลดลง(เข้าชม 997 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก