Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Air blast / การพ่นลม

เป็นการใช้กระแสลมที่เคลื่อนที่รวดเร็ว รุนแรง เป่าวัสดุ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การทำความสะอาด (cleaning) การแช่เยือกแข็ง (freezing) การทำแห้ง (dehydration)(เข้าชม 798 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก