Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Colloid mill / เครื่องบดแบบคอลลอยด์

เป็นเครื่องบดชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยจานบด 2 ชิ้น ที่มีระยะห่าง (clearance) น้อยมาก จานหนึ่งยึดอยู่กับที่ อีกจานหนึ่งหมุนทำให้เกิดแรงเฉือน (shearing force) อย่างรุนแรง เหมาะสำหรับบดของเหลวที่มีความหนืดสูง ซึ่งต้องการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือทำให้เกิดอิมัลชัน (emulsion) เช่น เนยถั่ว (peanut butter)(เข้าชม 1,011 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก