Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

colorimeter / เครื่องวัดสี

Colorimeter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าสี (color measurement) โดยนักวิทยาศาสตร์คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้แทนสายตามนุษย์ โดยจำลองปัจจัยที่ทำให้มนุษย์มองเห็นสี

หลักการของเครื่องวัดสีระบบ colorimeter

A colorimeter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัดค่าความดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่นหนึ่ง

 

 

 (เข้าชม 1,918 ครั้ง)

สมัครสมาชิก