Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

bowl cutter / กะทะสับ

กะทะสับ (bowl cutter หรือ bowl chopper หรือ emulsifier) อาจเรียกว่า เครื่องสับผสม เป็นอุปกรณ์เพื่อการแปรรูปอาหาร ที่ใช้สำหรับสับเนื้อสัตว์ ให้ละเอียดด้วยใบมีดที่หมุนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดอิมัลชัน (emulsion) ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น ลูกชิ้นปลา และหมูยอ เป็นต้น

 (เข้าชม 1,341 ครั้ง)

สมัครสมาชิก