Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Buffer / สารละลายบัฟเฟอร์

สารละลายที่สามารถหน่วงหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช (pH) ได้ในช่วงหนึ่ง คือ เมื่อเติมกรดแก่ หรือเบสแก่ลงไปปริมาณไม่มากนัก สารละลายบัฟเฟอร์จะพยายามคงค่าพีเอชเดิมไว้ สารละลายบัฟเฟอร์ทั่วไป ประกอบด้วยกรดและเกลือของกรดนั้นที่เกิดจากด่างแก่ เช่น CH3OOH และ CH3COONa หรือ เบสอ่อนและเกลือของเบสอ่อนนั้น เช่น NH3 และ NH4Cl(เข้าชม 901 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก