connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Condiment / เครื่องปรุงรส

สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสของอาหาร เป็นทั้งของแข็งหรือของเหลว ใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย เพื่อให้อาหารมีกลิ่นรสดีขึ้นเช่น(เข้าชม 2,165 ครั้ง)

สมัครสมาชิก