Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cryogenic freezer / เครื่องแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิก

เครื่องแช่เยือกแข็ง (freezer) ที่ใช้สารไครโอเจน (cryogen) พ่นให้สัมผัสกับผิวหน้าของอาหารโดยตรง ทำให้อาหารแข็งตัวอย่างรวดเร็ว(เข้าชม 2,101 ครั้ง)

สมัครสมาชิก