Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Crystal / ผลึก

ผลึก (crystal หรือ crytalline solid) หมายถึง ของแข็งที่มีการจัดเรียงของโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบ มีรูปร่างที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น ผลึก น้ำแข็ง น้ำตาล สตาร์ซ ไขมัน(เข้าชม 627 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก