Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bearing / แบริ่ง

รองลื่น หรือ แบริ่ง (bearing) คือ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ที่ใช้รองรับเพลาให้เที่ยงตรงทั้งแนวรัศมีและแนวแกน มีหน้าที่หลักในการรับน้ำหนัก และถ่ายทอดแรงที่เกิดขึ้นจากเพลาลงไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องจักรที่มีการหมุน ช่วยลดแรงเสียดทานหรือลดความฝืด (friction) ระหว่างการหมุน หรือการเลื่อน ชิ้นส่วนอื่นสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อเกิดการสึกหรอกหรือชำรุดประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเพลาหรือเฟื่อง

แบริ่งเป็นส่วนที่ต้องมีการเสียดสีมาก จะสึกหรอเร็วต้องถูกหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่น (lubricant) ทำให้การหมุนคล่องตัว และตรวจสอบเปลี่ยนใหม่เมื่อสึกหรอหรือชำรุด

ประเภทของแบริ่ง

แบริ่ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่

  • แบริ่งกาบ (plain bearing) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลวงโดยมีแกนหมุนอยู่ภายในส่วนของแกนหมุนหรือเพลาที่หมุนอยู่ภายใน   แบริ่ง เรียกว่า เจอร์นอล (Journal) ส่วนรูปทรงกระบอกกลวง เรียกว่า เจอร์นอลแบริ่ง (Journal bearing) อาจทำด้วยโลหะ ส่วนผสมของโลหะ หรือพลาสติก ที่มีเนื้ออ่อนกว่าเจอร์นอล แบริ่งกาบยังสามารถแบ่งออกเป็น ทรัสต์แบริ่ง (trust bearing) ซึ่งตัวเจอร์นอลได้รับแรงกดและหมุนอยู่ภายใน เจอร์นอลแบริ่ง กับ ไกด์แบริ่ง (guide bearing) ซึ่งตัวเจอร์นอลเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตามแนวยาวของเจอร์นอลแบริ่ง
  • แบริ่งลูกปืน (rolling bearing) ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยการหมุนเคลื่อนที่อยู่ระหว่างวงแหวนชั้นในและชั้นนอก เช่น ลูกปืนที่ทำด้วยโลหะแข็ง อาจจะมีลักษณะกลมเหมือนลูกบอล

 

 

เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่มีส่วนประกอบของแบริ่ง

แบริ่งที่ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ในส่วนที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง (food contact surface) ต้องถูกออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ และใช้สารหล่อลื่น (lubricant) ที่เป็น food grade lubricant(เข้าชม 1,138 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก